Uczniów klas ósmych szkół podstawowych i ich Rodziców zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Od 11 maja na Państwa pytania odpowiadać będą członkowie zespołu kierowniczego Zespołu Szkół Politechnicznych.
(42) 684-39-75
poniedziałek, czwartek w godz.13.00 – 15.30; wtorek, środa, piątek w godz.9.00 – 12.00.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020r. Będzie kontynuowana w naszej szkole nauka na odległość.
  • W dniach 8 – 26 czerwca 2020r. odbędzie się egzamin maturalny (bez części ustnej). Zobacz Harmonogram
  • W dniach 22 czerwca – 9 lipca 2020r. odbędzie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wycieczka do Warszawy

17 października 2019 roku uczniowie klas IV TA, IV TE i  II A Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Młodzieży towarzyszyli wychowawcy klas – Karolina Pel, Monika Stępniak-Jankowska i Sylwester Paczesny oraz pedagog szkolny Magdalena Binder, który zorganizował wycieczkę.  

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Stare Miasto oraz odwiedzili Cmentarz Powązkowski. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i nastawiona była na kształtowanie postaw obywatelskich, szacunku i tolerancji do drugiego człowieka.

Zdjęcia nadesłał Sylwester Paczesny

 

Skip to content