GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

do 26 czerwca godz. 12:00 musisz dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Wycieczka zawodoznawcza mechatroników

W dniach 28.05.-30.05.2018r. grupa mechatroników z klasy II TC pod patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. – Oddział Łódź uczestniczyła w wycieczce zawodowej  w ramach realizacji projektu  „zMontuj z nami swoją karierę”.

Głównym celem projektu jest przekazanie nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy wymaganej przez przyszłych pracodawców. Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu mają zapewnić uczniom miejsce na rynku pracy oraz wyposażyć ich w kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniami.

W ramach działań projektowych młodzież odwiedziła:

– Zakład produkcyjny BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Rogoźnicy / Oddział Rzeszów (dawne zakłady Zelemr) – Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. W zakładzie wytwarzane są produkty z gamy małego AGD, takie jak: odkurzacze, blendery, sokowirówki czy czajniki.

– Firmę Haering Polska Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim – produkującą  precyzyjne części dla przemysłu samochodowego.

Uczniowie zwiedzili zakłady, zapoznali się z działalnością i produkcją fabryk. Zostały im przybliżone warunki na stanowiskach pracy, zakres obowiązków w poszczególnych działach  oraz zadania pracownicze. Pozyskali wiedzę na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu. Szczegółowo zapoznali się ze specyfiką wybranych stanowisk pracy.

 

W czasie wyjazdu zawodowego znalazł się również czas na zwiedzanie Kazimierza Dolnego (Rynek – kamienice braci Przybyłów, Kościół Farny Jana Chrzciciela, Góra Trzech Krzyży, Dawna Synagoga, Baszta); Sandomierza (Stare Miasto, Brama Opatowska, Ucho Igielne, renesansowy  Ratusz, Kościół Św. Jakuba, przejście podziemną trasą turystyczną).  

Młodzież wyjechała pod opieką Anny Szewczyk – wychowawcy oraz Renaty Masicy – szkolnego doradcy zawodowego.

 

R. Masica

Masica