Wznowienie zajęć

Z dniem 27 kwietnia 2019r. zostaje zawieszony ogólnopolski strajk nauczycieli.
W związku z powyższym od poniedziałku 29 kwietnia 2019r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w naszej szkole odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Informujemy, że od 1 września 2019r. nastąpi zmiana nazwy szkoły na

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi