GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

18 kwietnia br. miał miejsce etap diecezjalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Naszą reprezentację wyłoniły eliminacje szkolne, do których przystąpiło ponad dwadzieścia osób. Na tym etapie najlepsi okazali się uczniowie: Michał Kwiatkowski (IVTA), Mateusz Pietrzko (IVTA), który powtórzył wynik z ubiegłego roku oraz Kacper Klepacz (IVTC). 
Wartością nadrzędną konkursu jest możliwość pogłębionego spotkania z Biblią; w tym roku szczególnie z Księgą Psalmów oraz Listami św. Pawła do Filipian i do Galatów. Niemniej ważna jest również sama rywalizacja, zdobywanie punków i dobrych miejsc. Po etapie diecezjalnym najbardziej zadowolony mógł być Michał Kwiatkowski, który ostatecznie zajął rewelacyjne dziesiąte miejsce.
W imieniu całej społeczności ZSP nr 9 w Łodzi składam serdeczne gratulacje, przede wszystkim Michałowi, ale także wszystkim pozostałym uczniom, którzy do konkursu przystąpili. Duża to frajda dla nauczyciela pracować z tak liczną grupą uczniów, którzy wykazują inicjatywę wykraczającą poza konieczne obowiązki. 
 
K. Kamiński