GIMNAZJALISTO PAMIĘTAJ!

sprawdź 20 lipca od godziny 12:00 czy zostałeś przyjęty

KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Współpraca: Transition Technologies
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Patronat: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Partonat: P&G
Współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa współpracuje z firmą: Veolia Energia Łódź
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Patronat: Veolia Energia Łódź
Współpraca: MPK Łódź sp. z o.o.
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
KWALIFIKACJE w zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017

Podczas  XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 dyrektor ZSP nr 9  Henryka Michalska otrzymała certyfikat Złotego Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, zaś nasi nauczyciele  Krzysztof Muszyński i Ryszard Mirys otrzymali certyfikaty Promotor Rozwoju Edukacji.

Certyfikaty przyznawane są przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i  międzynarodowym.

Tytuł  Złoty Twórczy Dyrektor Szkoły Zawodowej poświadcza kreatywność w zarządzaniu placówką oświatową i innowacyjność w podejściu do edukacji zawodowej.   

Tytuł  Kreator Kompetencji Zawodowych przyznawany jest nauczycielowi, który ze szczególną troską – ale również ze stałą gotowością do wprowadzania zmian skorelowanych z przekształceniami rynku pracy – przygotowuje uczących się do uzyskiwania profesjonalnych kompetencji. 

Uroczystość odbyła się 8 czerwca w Muzeum Miasta Łodzi i połączona była z XX-leciem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.