Zaproszenie na Ślubowanie klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na ślubowanie.

Uroczystość odbędzie się w szkole 12 października 2018r. o godz. 9:00.

Informujemy, że od 1 września 2019r. nastąpi zmiana nazwy szkoły na

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi