Zebrania z rodzicami

Rodziców uczniów klas pierwszych Technikum nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły i zebrania z wychowawcami w dniu 11.09.2018 (wtorek) o godz.17.00.

Rodziców uczniów klas II-IV Technikum nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły i zebrania z wychowawcami w dniu 12.09.2018 (środa) o godz.17.00.

Informujemy, że od 1 września 2019r. nastąpi zmiana nazwy szkoły na

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi