XIX ŁÓDZKI FESTIWAL BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Biblioteka szkolna zachęca do wzięcia udziału 
w XIX ŁÓDZKIM   FESTIWALU BIBLIOTEK SZKOLNYCH
POKOCHAJ CZYTANIE
Konkurs dla uczniów technikum, szkoły branżowej i liceum ogólnokształcącego
przebiegać będzie pod hasłem:
Na strunach poezji

Przedmiotem oceny konkursowej jest wykonanie projektu plakatu, który w swym odbiorze zachęcać będzie do czytania poezji. Plakat powinien być zaprojektowany z wykorzystaniem technologii IT.

Praca konkursowa powinna:

  • być dziełem jednego ucznia lub zespołu składającego się maksymalnie z dwóch uczniów;
  • praca konkursowa może być zaprojektowana przy użyciu dowolnych programów komputerowych;
  • format plakatu 70x100cm, układ pionowy lub poziomy,
  • praca zgłoszona do konkursu powinna być zapisana na płycie CD  lub pendrive – format pliku: *pdf, *tiff, *jpg;  rozdzielczość 300 dpi.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Jeziernej do 18 grudnia.

Prace konkursowe wykonać trzeba będzie do 5 lutego 2020 roku.

 Organizator Festiwalu

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Grażyna Bartczak-Bednarska, Barbara Langner przy współudziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Rady Programowej Festiwalu, w skład  której wchodzą nauczyciele bibliotekarze z: XXV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, Zespołu Szkół Politechnicznych  i Zespołu Szkół Poligraficznych.

 

Skip to content