FETA

Biblioteka szkolna poleca Festiwal Ekspresji Twórców Amatorów F.E.T.A. 2016

Tematyka XX edycji – „Krok do przodu”.

XX edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 20-22.04.2016 r.

Zainteresowani uczniowie prace w wybranych kategoriach konkursowych mogą składać do biblioteki szkolnej do 7 kwietnia 2016 roku.

Organizatorem Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów jest XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Uczestnikiem Festiwalu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, z pominięciem uczniów szkół artystycznych.

W ramach FETY odbywa się 8 konkursów:

Konkurs fotograficzny

Prace powinny być związane z tematyką Festiwalu – „Krok do przodu”

Każdy zgłoszony uczestnik konkursu fotograficznego jest zobowiązany do przesłania od jednej do trzech prac, o formacie nie mniejszym niż 10×15 (zdjęcia mogą mieć passe-partout).

Uczestnik zobowiązany jest do nadania tytułu pracy oraz przekazania opisu, który będzie składał się z maksymalnie 4 zdań.

Konkurs literacki

Prace powinny być związane z tematyką festiwalu – „Krok do przodu”.

Dopuszczalne formy konkursowe to opowiadanie, wiersz, esej lub felieton.

Konkurs plastyczny

Prace powinny być związane z tematyką Festiwalu – „Krok do przodu”.

Każdy zgłoszony uczestnik konkursu plastycznego jest zobowiązany do przesłania od jednej do trzech prac wykonanych dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż A3 (297×420 mm) i nie większym niż A0 (1188×820 mm).

Uczestnik zobowiązany jest do nadania tytułu pracy oraz przekazania opisu, który będzie składał się z maksymalnie 4 zdań.

Konkurs teatralno-kabaretowy

Spektakle lub scenki powinny być związane z tematyką Festiwalu – „Krok do przodu”.

Grupa teatralna lub kabaretowa wraz z opiekunem/opiekunami nie może liczyć więcej niż 10 osób.

Czas spektaklu lub scenki nie może wynosić mniej niż 10 minut i więcej niż 30 minut.

Konkurs muzyczny

Przynajmniej jeden przygotowany utwór powinien być związany z tematyką Festiwalu – „Krok do przodu”.

Utwory prezentowane są przez zespoły muzyczne.

Zespół zobligowany jest do przygotowania od jednego do trzech utworów, których łączny czas trwania nie może przekraczać 15 minut.

Zespół muzyczny wraz z opiekunem nie może liczyć mniej niż 2 osoby i więcej niż 7 osób.

W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba uczęszczająca do szkoły ponadgimnazjalnej.

Konkurs filmowy

Prace powinny być związane z tematyką Festiwalu – „Krok do przodu”.

Każdy zgłoszony uczestnik/grupa uczestników może przesłać jedną etiudę filmową nie dłuższą niż 15 min.

Prace filmowe powinny być nagrane w formacie .mp4

Konkurs taneczny

Występ powinien być związany z tematyką Festiwalu -„Krok do przodu”.

Choreografie prezentowane są przez solistów.

Czas występu nie może przekraczać 4 minut.

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny organizatorowi w dniu spotkania organizacyjnego.

Prawa autorskie zgłoszonych prac/utworów nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 Więcej informacji w regulaminie Festiwalu.

Zainteresowani uczniowie prace w wybranych kategoriach konkursowych
mogą składać do biblioteki szkolnej do 7 kwietnia 2016 roku.

Zachęcamy do udziału.

Nauczyciele bibliotekarze

Skip to content