APEL WIELKANOCNY

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych uczniowie przygotowali, skłaniający do refleksji i zadumy, montaż słowno-muzyczny.

Myślą przewodnią inscenizacji były słowa, zaczerpnięte z Biblii: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Podczas spektaklu uczniowie przywołali słowa Hymnu o miłości, przypominając o podstawowych wartościach w życiu ludzkim, takich jak miłość bliźniego i łaska przebaczenia. Treść przedstawienia dotyczyła istoty człowieczeństwa, która ujawnia się w postawie okazywania pomocy i serca bliźnim, którzy są w potrzebie.

Inscenizacja była przygotowana przez młodzież z klasy I TE pod kierunkiem księdza Mirosława Marczaka. Oprawę techniczną zapewnili uczniowie klasy III TD. Dekoracje wykonała pani Katarzyna Pankratz.

Dorota Białkowska, Monika Stępniak-Jankowska
Zdjęcia: Sylwester Paczesny

 

Skip to content