Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej odbyło się w szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wręczone zostały również nagrody dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły, będące wyrazem uznania za ich wyróżniającą pracę zawodową. Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnie ważny dla naszej szkoły, ponieważ w tym dniu obchodzimy święto naszego patrona.

Na tej wyjątkowej uroczystości gościliśmy emerytowanych nauczycieli, rodziców, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą oraz pracodawców, który wspierają naszą placówkę w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży. Wspólnie z nami świętowali m.in.: pani dyr. Anna Beliniak – Veolia Energia Łódź S.A., pani Monika Chwaszcz – Bogusiewicz i pani Magdalena KrzyżowskiBSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Łódzkiego – pan Władysław Szymczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców – pani Joanna Bielecka i pan Szymon Miłak.

Tradycyjnie podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie młodzieży klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Pasowania, w imieniu dyrektor Henryki Michalskiej, dokonał Mirosław Gintowt, nauczyciel naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor Henryka Michalska życzyła pierwszoklasistom sukcesów i zapewniała, że w nowej szkole zdobędą odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy i kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do nagrodzenia tych, którzy najbardziej poświęcają się wychowaniu i kształceniu młodzieży. Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi została uhonorowana Pani dyrektor szkoły Henryka Michalska.  

Za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nagrodę dyrektora otrzymali nauczyciele: Dorota Serwik-Porowska, Paweł Dominikowski, Dorota Białkowska, Rafał Borszyński, Monika Jaskuła, Czesław Kowalczyk, Grzegorz Łakomski, Ryszard Mirys, Krzysztof Muszyński, Piotr Pluskota, Monika Stępniak-Jankowska, Anna Szewczyk, Jan Ślewa i Anna Zdanowska. W gronie nagrodzonych pedagogów znaleźli się ci, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki, a także wykonywali zadania spoza tego zakresu.

Za zaangażowanie w pracę zawodową nagrodę dyrektora otrzymali także pracownicy administracji: Elżbieta Zezul, Danuta Bielska, Iwona Wojcieszak, Grażyna Stempień, Agnieszka Sikorska i pracownicy obsługi: Weronika Wedziuk, Anna Nowak, Anna Smolarz, Grzegorz Urbaniak i Paweł Papiernik.

Całość uroczystości zwieńczona została przedstawieniem szkolnym. Na początku programu artystycznego uczniowie klas pierwszych obejrzeli prezentację na temat historii szkoły, po czym wzięli udział w konkursie. Przedstawiciele klas rywalizowali w trzech konkurencjach. Najpierw zaprezentowali transparenty i wiersze, charakteryzujące profil klasy, następnie wzięli udział w quizie wiedzy o szkole, a na zakończenie, podczas konkursu plastycznego, wykonali portrety wychowawców. Zwycięskie I miejsce zajęli uczniowie klasy I TD. Wszyscy pierwszoklasiści byli fantastycznie przygotowani i świetnie się bawili podczas turnieju międzyklasowego.

Przedstawienie szkolne przygotowała młodzież klas drugich pod kierunkiem wychowawców.

Tekst: Dorota Białkowska, Monika Stępniak-Jankowska

 

Skip to content