Projekt Innowacyjni na rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Budżet projektu: 1 631 004,29 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 467 903,86 PLN 

 


Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych, organizację warsztatów
z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.                                                                                                                                    

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE i elementami języka angielskiego technicznego (IPC)
  • Warsztaty z doradcą edukacyjno-zawodowym z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości oraz spotkania z psychologiem
  • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.         

 

 


Staż wakacyjny 2019

 

 

Rok szkolny 2018-2019 – II rok realizacji projektu


 

Harmonogramy i terminy


Najbliższe szkolenia zawodowe:

 

Lp.

 

Naprawa pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE + elementami języka angielskiego technicznego – Moduł I/II

 

Wielkość grupy

 

1

 

01.10.2018÷06.10.2018

 

9 osób

 

2

 

08.10.2018÷13.10.2018*

 

10 osób

 

3

 

07.01.2019- 12.01.2019**

 

10 osób

 

4

 

04.02.2019-09.02.2019

 

11 osób

 

5

 

04.03.2019-09.03.2019

 

10 osób

 

 

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-20:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 15:00

*W dniu 12.10.2018 zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00 do 15:00

**W dniu 9.02.2018 i 10.02.2018 zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00 do 15:00

Rozkład przerw (poniedziałek-piątek)

– przerwa obiadowa w godzinach 1430 do 1500,

– przerwa w godzinach 1630 do 1645,

– druga przerwa w godzinach 1815 do 1830

Rozkład przerw (sobota):

– pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

– przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

– druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

 


Zajęcia w ramach projektu:

Lp.

Zajęcia z psychologiem

Wielkość grupy

Godziny

1

09.02.2019

9 osób

9.00-12.00

2

09.02.2019

10 osób

12.15-15.15

3

09.02.2019

10 osób

15.30-18.30

4

09.03.2019

11 osób

9.00-12.00

5

09.03.2019

10 osób

12.15-15.15

 

Lp.

Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wielkość grupy

Godziny

1

04.10.2018

10 osób

13.40-16.40

2

09.10.2018

9 osób

15.20-18.20

3

16.10.2018

9 osób

15.20-18.20

4

18.10.2018

10 osób

13.40-16.40

5

23.10.2018

10 osób

15.20-18.20

6

24.10.2018

10 osób

15.20-18.20

7

25.10.2018

11 osób

13.40-16.40

8

30.10.2018

10 osób

15.20-18.20

9

30.10.2018

11 osób

13.40-16.40

10

31.10.2018

10 osób

15.20-18.20

 


 

Rekrutacja 2018/2019

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Innowacyjni na rynku pracy” na rok szkolny 2018/2019 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Zał 1-formularz rekrutacyjny

Zał 2-Karta rekomendacji ucznia

Zał 3-Karta oceny formularza rekrut

Zał 4- Deklaracja uczestnictwa

Zał 5-Oświaczenie Uczestnika Projektu

Zał 6- Oswiadczenie i zgody Uczestnika Projektu

Zał 7-Oświadczenia Rodzica_Opiekuna – NOWE

Zał 9-Deklaracja uczestnictwa w stażu

Regulamin-Innowacyjni na rynku pracy

 

 


 

 

 

Rok szkolny 2017-2018 – I rok realizacji projektu


 

Harmonogramy i terminy


Najbliższe szkolenia zawodowe:

 

Harmonogram – Staże zawodowe w miesiącu lipcu 2018

Harmonogram – uczniowie

Harmonogram – nauczyciele

Harmonogram zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego i zajęć z psychologiem

Harmonogram szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

1. 13.06.2018 – Gr. I – godziny: 8:00 – 10:25
2. 13.06.2018 – Gr.II – godziny: 10:35 – 13:00

Termin badań lekarskich: 18.06.2018 od godziny 8:00

 

 


Regulaminy

Regulamin staży zawodowych w projekcie „Innowacyjni na rynku pracy”

 


Rekrutacja 2017/2018

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Innowacyjni na rynku pracy” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

 

 Rekrutacja w terminie: 30.10 – 07.11.2017r.

 


 

Zdjęcia