Masz tyle praw, z ilu korzystasz

Art. 30 Konstytucji :

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie  i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych

W dniu 2 i 3 03.2020  uczniowie klas trzecich technikum i klasy drugiej  brali udział w spotkaniu z zastępcą Dyrektora Centrum Projektów Społecznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Warszawy.

Spotkanie miało charakter warsztatów, omówione były ważne kwestie związane z prawami przysługującymi obywatelom  i ich obowiązkom, wynikających z przepisów prawa i konstytucji PR.

Zastępca Dyrektora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przyjechał na zaproszenie pedagoga szkolonego Magdaleny Binder.

Skip to content