Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych

Łódzkie Centrum 1

Uczniowie w trakcie prezentacji

Nasi uczniowie zajęli II miejsce w konkursie o zasięgu wojewódzkim „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych”.

W konkursie, odbywającym się 26 marca 2015 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego udział wzięli: Maciej Białecki, Krzesimir Lewiński oraz Piotr Kowalewski. Zaprezentowali oni pracę Quadrocopter Tofiś. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował nauczyciel Grzegorz Łakomski.

Celem konkursu jest m.in. stworzenie możliwości zaprezentowania wykonanych przez uczniów prac modelowo-konstrukcyjnych i projektów technicznych urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub mechatronicznych, a także wyłonienie i wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie projektowania, wykonywania i uruchamiania urządzeń elektrycznych. Łódzkie Centrum 2

Skip to content