GODZINY PRACY PEDAGOGA
Poniedziałek – 8:30-12:30
Wtorek – 9:00-15:30
Środa – 8:30-13:00
Czwartek- 9:00-13:00
Piątek – 8:00-11:00

Informacje pedagoga

WAŻNE TELEFONY:
TELEFONY:
MIEJSCA POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ – ŁÓDŹ
WAŻNE TELEFONY ANTYDEPRESYJNE

POMOC W KRYZYSIE  PSYCHICZNYM
POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY
POMOC DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI
CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH
POMOC ZWIĄZANA Z OBAWĄ ZAKAŻENIA HIV/AIDS

telefon wsparcia_grafika

Urząd Miasta Łodzi uruchomił telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży.
Na numer (42) 638 47 77 można dzwonić od poniedziałku do piątku, od 13:00 do 16:00. Pod tym numerem uczeń, który jest na zdalnym nauczaniu może zgłosić każdy swój problem: z brakiem dostępu do sprzętu potrzebnego do nauki, z brakiem posiłku czy innymi trudnymi dla niego sytuacjami.
Więcej…

telefony pomocowe

Często okazuje się, że mimo deklaracji rodzina nie jest najpiękniejszym i najważniejszym miejscem, że dom rodzinny nie zawsze jest bezpiecznym miejscem, schronieniem, szczególnie dla  osób doświadczającej  przemocy domowej.

Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę  – zwróć się po pomoc!

Przemoc ze strony partnera, rodzica, lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić.

Przedstawiam Państwu „ Plan awaryjny” przygotowany przez Biuro  Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieską Linię.

Apelujemy: zgłaszajmy przemoc, reagujmy, pomagajmy sobie!

Informacje przydatne w czasie nauczania zdalnego

Czas izolacji może być szansą na rozwijanie w sobie oraz w uczniach  cech odpowiedzialnego, empatycznego i świadomego życia.
W artykule znajdziecie Państwo wiele cennych informacji na temat takiej postawy oraz tego, jak ją kształtować.
Materiały  edukacyjne poruszające  zagadnienie empatii,  można wykorzystać do pracy online z młodzieżą.
Pandemia lekcją empatii.

Dla rodziców
Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii  – ciekawe informacje do wykorzystania
„Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodzicówporadnik  autorstwa dr Kimberly S. Young, ekspertki w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowań w sieci, zawierający wiele przydatnych wskazówek, porad oraz instrukcji dla rodziców na temat racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z nowoczesnych technologii.
Higiena psychiczna
Gdzie można znaleźć pomoc psychologiczną
Homofobiczna mowa wykluczenia i pogardy

 Dla uczniów

Wsparcie
Prokrastynajca
Samodyscyplina  jest doskonałą drogą prowadzącą do poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i satysfakcji.
Być może słyszysz czasami, jak dorośli mówią o stresie. W obecnej sytuacji, związanej z epidemią przypuszczalnie słyszysz to częściej. Co to takiego stres?
Skuteczne metody  radzenia sobie ze stresem
Zestaw wskazówek  
pomocnych  w organizowaniu czasu pracy i odpoczynku 
800-12-12-12 – Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania
Wiesz więcej – działasz lepiej
Jak sobie poradzić z lękiem w czasie epidemii…
Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii

Rady od pedagoga
Jak sobie radzić ze stresem przedmaturalnym

Dla nauczycieli

Empatia – materiały
Uczniowie LGBT+, rozumiem i wspieram – webinar
Komunikacja – asertywne odmawianie
Wyznaczanie celów
Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii – „Przełamując ciszę”
Homofobiczna mowa wykluczenia i pogardy
Jak uczyć skuteczniej

Jak sobie radzić ze stresem przedmaturalnym

Polecane linki

Skuteczne nauczanie i uczenie się zdalne. Potrzeby ucznia, nauczyciela i rodziców.
10 zasad dobrej edukacji zdalnej według Centrum Edukacji Obywatelskiej