Telefon wsparcia dla młodzieży

telefon wsparcia_grafika

Urząd Miasta Łodzi uruchomił telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży.
Na numer (42) 638 47 77 można dzwonić od poniedziałku do piątku, od 13:00 do 16:00. Pod tym numerem uczeń, który jest na zdalnym nauczaniu może zgłosić każdy swój problem: z brakiem dostępu do sprzętu potrzebnego do nauki, z brakiem posiłku czy innymi trudnymi dla niego sytuacjami.
Więcej…

Czas izolacji może być szansą na rozwijanie w sobie oraz w uczniach  cech odpowiedzialnego, empatycznego i świadomego życia.

W artykule znajdziecie Państwo wiele cennych informacji na temat takiej postawy oraz tego, jak ją kształtować.

Materiały  edukacyjne poruszające  zagadnienie empatii,  można wykorzystać do pracy online z młodzieżą.


Pandemia lekcją empatii.

Często okazuje się, że mimo deklaracji rodzina nie jest najpiękniejszym i najważniejszym miejscem, że dom rodzinny nie zawsze jest bezpiecznym miejscem, schronieniem, szczególnie dla  osób doświadczającej  przemocy domowej.

Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę  – zwróć się po pomoc!

Przemoc ze strony partnera, rodzica, lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić.

Przedstawiam Państwu „ Plan awaryjny” przygotowany przez Biuro  Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieską Linię.


Apelujemy: zgłaszajmy przemoc, reagujmy, pomagajmy sobie!

Informacje przydatne w czasie zdalnego nauczania

Dla rodziców
Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii  – ciekawe informacje do wykorzystania
„Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodzicówporadnik  autorstwa dr Kimberly S. Young, ekspertki w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowań w sieci, zawierający wiele przydatnych wskazówek, porad oraz instrukcji dla rodziców na temat racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z nowoczesnych technologii.
Higiena psychiczna
Gdzie można znaleźć pomoc psychologiczną
Homofobiczna mowa wykluczenia i pogardy

 Dla uczniów

800-12-12-12 – Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania
Wiesz więcej – działasz lepiej
Jak sobie poradzić z lękiem w czasie epidemii…
Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii

Rady od pedagoga
Jak sobie radzić ze stresem przedmaturalnym

Dla nauczycieli

Empatia – materiały
Uczniowie LGBT+, rozumiem i wspieram – webinar
Komunikacja – asertywne odmawianie
Wyznaczanie celów
Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii – „Przełamując ciszę”
Homofobiczna mowa wykluczenia i pogardy
Jak uczyć skuteczniej

Jak sobie radzić ze stresem przedmaturalnym

Polecane linki

Skuteczne nauczanie i uczenie się zdalne. Potrzeby ucznia, nauczyciela i rodziców.
10 zasad dobrej edukacji zdalnej według Centrum Edukacji Obywatelskiej

Informacje pedagoga