Podstawowe informacje dotyczące stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a także formularze wniosków na stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendia i zasiłki szkolne – Urząd Miasta Łodzi

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Można pobrać wnioski, wypełnione wnioskodawcy zanoszą osobiście do Wydziału Edukacji ul. Krzemieniecka 2b.

Wszelkich dodatkowe informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:
pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,
94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;

telefon:

   42 272-65-65
   42 272-65-66
   42 272-65-67

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl