Mistrzowie z zawodzie
– odbiorcy: technicy informatycy

Bliżej rynku pracy
– odbiorcy: 100 uczniów technikum, kierunku elektronik, elektryk, mechatronik, automatyk i energetyk

Projekty RPO:

Technik automatyk – nowoczesny zawód przyszłości
– odbiorcy: technicy automatycy

Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic ZSP nr 9
– odbiorcy: technicy informatycy

zMontuj z nami swoją karierę
projekt przygotowany przez firmę BSH; odbiorcy: monterzy, mechatronicy i technicy mechatronicy

Innowacyjni na rynku pracy
– odbiorcy projektu: technicy elektronicy, technicy elektrycy i technicy mechatronicy

Nasze projekty:

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Wymiana międzynarodowa

Dziedzictwo Patriotyczne AK

Bierzemy udział w projektach:

Moje finanse

Projekty zakończone:

„Technologie IT kreatorem sukcesu na rynku pracy”
– projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Przyszłość zawodowa z energią”
– projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Sukces zawodowy z mechatroniką w tle”
– projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Mikroprocesory i ich zastosowanie w życiu codziennym”
– projekt w ramach Programu Comenius-partnerskie projekty szkół