Projekt „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Budżet projektu: 1 850 598,24 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 665 538,41 PLN


Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi poprzez organizację szkoleń informatycznych, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 8 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń z Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2 dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z LINUX podstawowa administracja oraz Zaawansowana administracja systemem LINUX dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z Autodesk AutoCAD – Bazowy dla uczniów
  • Przeprowadzenie szkoleń z Autodesk AutoCAD – Bazowy oraz Autodesk AutoCAD – Zaawansowany dla nauczycieli
  • Przeprowadzenie szkolenia z Nauka programowania w Pythonie dla nauczycieli
  • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
  • Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Harmonogramy


Dla uczniów

Rekrutacja na staż w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” dla 1 dodatkowego stażysty odbędzie się w terminie od 04.05.2021 do 07.05.2021 r.. Regulamin rekrutacji na staż oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne

 

Rekrutacja:

„Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” na rok szkolny 2020/2021 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Rekrutacja w terminie: 02.09.2020 do 14.09.2020 r.


Staże:

Informacja o stażu oraz regulamin stażu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” na rok szkolny 2019/2020 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN

Poniżej komplet dokumentów stażowych:


Dla nauczycieli

„Regulamin rekrutacji dla nauczycieli w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” znajduje się pod podanym linkiem: REGULAMIN. 

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 

Zał. 1- formularz zgłoszeniowy 

Zał. 3 deklaracja uczestnictwa

Zał. 4-Oświaczenie Uczestnika Projektu

Zał. 5 oświadczenie równość

zał. 6 Oświadczenie o pref. formie wsparcia

Rekrutacja w terminie: 03.02.2020 do 07.02.2020 r.


Aktualności

W ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” realizowanego w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad – grudzień 2019 uczniowie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu „Nowoczesnych  metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”. Uczestnicy szkoleń otrzymali Certyfikaty IPC, zaświadczenia MEN oraz poszerzyli swoją wiedzę z zakresu nowoczesnej elektroniki.