Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
TECHNIK   AUTOMATYK

Patronat:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Cele kierunkowe zawodu:

Kwalifikacja ELM.01.

  • konserwacja układów automatyki przemysłowej;
  • montowanie układów automatyki przemysłowej;
  • uruchamianie układów automatyki przemysłowej;
  • obsługa układów automatyki przemysłowej.

Kwalifikacja ELM.04.

  • organizowanie prac związanych z konserwacją,
  • diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;
  • wykonywanie czynności związanych z konserwacją
  • układów automatyki przemysłowej;
  • wykonywanie czynności związanych z diagnostyką
  • i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Kwalifikacje

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Modułowe kształcenie zawodowe
M1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w automatyce przemysłowej
M2 Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
M3 Stosowanie technologii mechanicznych i montaż zespołów mechanicznych układów automatyki
M4 Pneumatyczne i hydrauliczne układy automatyki
M5 Podstawy automatyki i sterowania
M6 Badanie przetworników elektromaszynowych i energoelektronicznych układów napędowych
M7 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
M8 Język angielski w branży automatyki przemysłowej
M9 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Praktyka zawodowa (8 tygodni – 320 godzin)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   fizyka, matematyka.