Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
T E C H N I K   P R O G R A M I S T A

Współpraca z firmą:
Fujitsu Technology Solutions

Realizacja programu rozwoju edukacyjno-zawodowego w ramach globalnego projektu P-TECH.

Programista powinien znać co najmniej kilka języków programowania, np. C, C#, C++, Java, Python, PHP, JavaScript, lecz zazwyczaj specjalizuje się tylko w jednym z nich.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem, projektowaniem UI, tworzeniem aplikacji mobilnych oraz modelowaniem i drukiem 3D.  Coraz więcej firm poszukuje wykwalifikowanych programistów, którzy w swej zawodowej pracy zmierzyć się muszą z rozwijaniem systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych czy sterowników, testowaniem oprogramowania, programowaniem robotów, czy tworzeniem gier 3D.

Kwalifikacje:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1) tworzenia i administracji stronami WWW;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

2. W zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

O współpracy z firmą Fujitsu mówi:
Marko Radović – Executive Sponsor of P-TECH Program, Head of SD/SM & Head of P&PS