Ważne informacje dla kandydatów:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych składają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 19 lipca 2022r. od godz.12.00 do 22 lipca 2022r. do godz.12.00

Zestaw podręczników:
Plik z wykazem podręczników

Oferta pracy

Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi zatrudni osobę na wolne stanowisko pracy – konserwator elektryk. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły: nr tel. 42 684 39 75 lub mailowy: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl

Skip to content