Ogólnopolski Ranking Perspektyw 2021

Nasza szkoła zdobyła Brązową Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Techników.

Ranking Technikow-brazowa tarcza

Zajęliśmy trzecie miejsce w Łodzi w Rankingu Maturalnym i  ósme miejsce w Łodzi w Rankingu Techników.

Kryteria Rankingu

W przypadku Rankingu Techników 2021 przy ocenie wzięto pod uwagę cztery kryteria:

  • sukcesy w olimpiadach 20%,
  • matura – przedmioty obowiązkowe 20%,
  • matura – przedmioty dodatkowe 30%,
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Rankingi główne Perspektyw to:

  • Ranking Techników 2021 (na podstawie czterech kryteriów), który prezentuje 500 najlepszych techników.
  • Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021 (na podstawie trzech kryteriów), który prezentuje 1000 najlepszych liceów w Polsce.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów:

  • Ranking Maturalny Techników 2021 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w czerwcu 2020 r.
  • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2021 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę czerwcu 2020 r.
  • Ranking Szkół Olimpijskich 2021 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w olimpiadach w roku szkolnym 2019-2020.

Rankingi wojewódzkie

Dla ułatwienia porównań szkół w skali lokalnej i regionalnej, przygotowane zostały także rankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich.

Kapituła Rankingu

 W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników weszli przedstawiciele trzech środowisk: przewodniczący i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Na podstawie informacji podanych przez Perpektywy

Skip to content