Poznaj swoje prawa w pracy

Na terenie naszej szkoły, uczestnika programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizowała w dniu 7 marca 2018 roku etap regionalny ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Do etapu regionalnego zgłoszonych zostało 72 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II TC – Konrad Górski
i Mateusz Pacocha.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy
i okręgowe inspektoraty pracy). Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” odbywa się w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innych aspektów pracy zarobkowej.

 

Skip to content