WOŚP

 
Wszystkich chętnych wolontariuszy WOŚP zapraszamy
do zgłaszania się do naszego sztabu przy ZSP nr 9 w Łodzi.
 
Zgłoś swój udział poprzez wysłanie maila z wypełnioną ankietą na adres:
wosp@zsp9.pl
 
 
logo
 
 

W celu zgłoszenia się do sztabu jako wolontariusz, proszę o przesłanie e-mailem na adres wosp@zsp9.pl następujących danych: 

1. pesel
2. adres e-mail
3. imię
4. nazwisko
5. data urodzenia
6. ulica
7. nr domu
8. nr mieszkania
9. kod pocztowy
10. miejscowość
11. nr telefonu z numerem kierunkowym
12. nazwa szkoły lub miejsca pracy
13. adres szkoły/miejsca pracy( ulica, numer domu/ mieszkania ) kod pocztowy, miejscowość
14. zdjęcie  nie mniejsze niż 800 X 600 pixeli i musi być w formacie jpg (zdjęcie musi być profilowe z widoczną twarzą)

14. WAŻNE!!! Osoby niepełnoletnie – proszę podać dodatkowo imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Przyjmujemy tylko dokładnie wypełnione dane osobowe i zdjęcie w w/w formacie i rozmiarze. Sztab nie zajmuje się edycją zdjęć!!!

Po przesłaniu danych zostaną Państwo zarejestrowani jako wolontariusze Sztabu WOŚP przy ZSP9 w Łodzi. Następnie skontaktujemy się z Państwem, w chwili gdy będziecie musieli przyjść i podpisać wydrukowane identyfikatory. 

Nieprzekraczalnym terminem składania wniosków jest 30 listopada!
Ilość miejsc w sztabie jest ograniczona, w przypadku zamknięcia listy poinformujemy Państwa o tym również na stronie naszej szkoły.

 

Wszelkich szczegółów dla uczniów naszej szkoły odnośnie zgłoszeń udziela pani Karolina Pel, pani Monika Jaskuła i pani Magdalena Binder

Kontakt z panią Magdaleną Binder pod numerem telefonu: 42 684-11-27 wewn. 20

Skip to content