XX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu
Jestem Łódź!

Stwórz prezentację multimedialną Spacer tematyczny szlakiem…!

Na konkurs należy przygotować  prezentację multimedialną dotyczącą ciekawych miejsc w Łodzi. Uczestnik sam wybiera temat przewodni prezentacji.
Praca konkursowa powinna:

  • być dziełem jednego ucznia;
  • być zaprojektowana przy użyciu dowolnych programów komputerowych i udostępniona do przeglądania;
  • mieć formę prezentacji multimedialnej przynajmniej 20 slajdów;
  • posiadać bibliografię wykorzystanych materiałów (w tym źródeł internetowych).

Na laureatów czekają ciekawe nagrody i prestiż udziału w konkursie regionalnym.

Konkurs organizowany jest w II etapach: szkolnym i ogólnołódzkim.
Etap szkolny – do  19 lutego 2021 roku – prace należy dostarczyć do nauczyciela bibliotekarza.
Do finału łódzkiego przechodzą trzy prace najwyżej ocenione na etapie szkolnym.

Chęć udziału zgłoś do nauczyciela bibliotekarza. Bibliotekarz pomoże w doborze źródeł i wesprze proces tworzenia prezentacji.

Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych jest  jedynym w Polsce festiwalem organizowanym przez szkolne biblioteki i adresowany do ich czytelników.
ORGANIZATOREM Festiwalu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Grażyna Bartczak-Bednarska, Barbara Langner przy współudziale Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Rady Programowej Festiwalu, w skład której wchodzą nauczyciele bibliotekarze z: XXV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, Zespołu Szkół Politechnicznych.

Jak co roku nasz festiwal objęli swoim patronatem: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Rada Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.

Zachęcam do udziału w XX Łódzkim Festiwalu Bibliotek Szkolnych.
Nauczyciel-bibliotekarz

Regulamin

Skip to content