Zebrania z Rodzicami

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Państwa do szkoły na pierwsze w tym roku szkolnym zebrania z wychowawcami.

W dniu 8 września 2020r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I.

W dniu 9 września 2020r. (środa) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas II.

W dniu 10 września 2020r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas III i IV.

Przypominamy, że do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Nie może przyjść do szkoły osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do zachowania bezpiecznego min. 1,5m dystansu.

Skip to content