ZŁOTA SZKOŁA 2023 dla naszej placówki w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy

Ogłoszony został ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023. To już po raz dwudziesty piąty wybrane zostały najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce.

Nasza szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki i uzyskaliśmy znak jakości ZŁOTA SZKOŁA 2023.  

Tarcza z napisem_ Najlepsze technika Perspektywy_Złota Szkoła 2023

W Rankingu Wojewódzkim Łódzkim zajęliśmy trzecie miejsce ( w Łodzi drugie).

W ogólnopolskim Rankingu Głównym Techników sklasyfikowano 500 szkół. Nasza szkoła zajęła 57 miejsce w Polsce (drugie w Łodzi)   i znaleźliśmy się w pierwszej setce szkół Rankingu, jako jedna z dwóch szkół łódzkich.  

W ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników sklasyfikowano 300 szkół. Zajęliśmy 81 miejsce w Polsce (trzecie w Łodzi) i znaleźliśmy się pierwszej setce szkół Rankingu, jako jedna z czterech szkół łódzkich.

METODOLOGIA RANKINGU

Ranking Główny Techników

Uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika w Rankingu Głównym Techników zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:

  • Sukcesy w olimpiadach 20%
  • Matura z przedmiotów obowiązkowych 20%
  • Matura z przedmiotów dodatkowych 30%
  • Egzamin zawodowy 30%

Ranking Maturalny Techników

Uwzględnia technika, w których maturę w maju 2022 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika w Rankingu Maturalnym zostały ocenione za pomocą dwóch kryteriów:

  • matura z przedmiotów obowiązkowych 20%
  • matura z przedmiotów dodatkowych 30%

Kapituła Rankingu opublikowana jest na stronie internetowej Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023.

 

Skip to content