ZSP nr 9 ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015 zajęliśmy 69 miejsce, co przełożyło się na 6 miejsce w Województwie i 3 miejsce w Łodzi, zaś w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników 2015 zajęliśmy 3 miejsce w Łodzi (58 miejsce w Polsce).

Ranking opublikowany został 14 stycznia 2015 roku równocześnie na łamach miesięcznika Perspektywy oraz na portalu www.perspektywy.pl.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria XVII Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

kryteria

Logo Rankingu

XVII Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 to w istocie sześć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:
Ogólnopolski Ranking Techników 2015 , który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.
Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015 , który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.

Uzupełnieniem rankingów głównych są cztery ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:
Ranking Maturalny Techników 2015, prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2014 r.
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2015 , prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2014 r.
Ranking Szkół Olimpijskich 2015, który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014.
Ranking Egzaminów Zawodowych 2015, pokazujący 150 techników, które najskuteczniej przygotowały swoich uczniów do zdawania egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2013/2014.

Ranking Perspektyw to jeden z najbardziej oczekiwanych rankingów edukacyjnych. Jego wyniki interesują zarówno środowisko edukacyjne, jak i gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

Informacje zebrała Jadwiga Jezierna na podstawie materiałów zamieszczonych na portalu www.perspektywy.pl

Skip to content