Głównym celem naszego projektu jest to, aby uczniowie i nauczyciele obu szkół poznali się bliżej, podjęli wspólnie naukę, korzystając wzajemnie ze swojej wiedzy, zarówno pod względem profesjonalnym jak i kulturowym. Nasz projekt bowiem łączy oba te elementy.

Nasze szkoły są szkołami zawodowymi, ktorych ogromny nacisk położony jest na technologię IT i przedmioty zawodowe. Dlatego też projekt nasz skupia się na następujących modułach: składanie sprzętu komputerowego, produkcja płytek drukowanych oraz programowanie mikrosterowników.

Na poczatku nowego roku szkolnego uczniowie zostaną zapoznani z jakimi zadaniami przyjdzie im się zmierzyć. Podczas pierwszych dwóch wymian uczniowie będa składać mikrosterowniki, definiować ich funkcje i określać ich przyszłe zastosowanie w życiu codziennycm. Tą część projektu nazwaliśmy House-Project. Rok drugi został określony mianem: Car-Project. Przez dwa kolejne lata uczniowie będą pracować w czteroosobowych grupach nad wybranymi przez siebie systemami. Uczniowie będa organizować swoją pracę oraz komunikować się za pomoca internetu. Każda wymiana młodzierzy zostanie zakończona adekwatną prezentacją wyników pracy wraz z jej dokumentacją.


Comenius 2013