Rok szkolny 2022/2023

Stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Informacja o stypendiach szkolnych:  https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Podręczniki i programy

Podręczniki i programy: Wykaz podręczników i programów

Informacja dotycząca zajęć WF

Na zajęciach Wychowania Fizycznego obowiązuje strój: biała koszulka, zielone spodenki, obuwie na białej podeszwie.

Druk podania o z wolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 9:

31 X 2022 (poniedziałek)
9, 10 I 2023 (poniedziałek, wtorek)
2 V 2023 (wtorek)
4,5,8 V 2023 (czwartek, piątek, poniedziałek)
2 VI 2023 (piątek)
9 VI 2023 (piątek

Zmiana obuwia

Informujemy, że od 2 września, wszystkich uczniów naszej szkoły obowiązuje zmiana obuwia.

Praktyki uczniowskie

Do pobrania: Dziennik Praktyk – Strona Tytułowa

Bursa szkolna

Bursa szkolna nr 12 (Łódź, ul. Podgórna 9/11) oferuje możliwość zamieszkania zamiejscowym uczniom, którzy kształcą się w Łodzi. www.bursaszkolna12.pl