Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
TECHNIK   MECHATRONIK

Klasa objęta patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
oraz Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.


Cele kształcenia w zawodzie technik mechatronik:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik projektuje i konstruuje, programuje i użytkuje (to znaczy – obsługuje, diagnozuje i naprawia) urządzenia i systemy mechatroniczne, które mają zastosowanie do sterowania procesami technicznymi i technologicznymi w różnych gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle i medycynie. Mechatronika łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki, automatyki hydraulicznej i pneumatycznej oraz informatyki.

Możliwości zatrudnienia:

w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w biurach projektowania systemów mechatronicznych, w zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych, jako operator, monter, technik działu utrzymania ruchu, specjalista ds. kontroli jakości, technolog, technik serwisu.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Kształcenie zawodowe odbywa się w oparciu o program modułowy.