Nasza szkoła jako szkoła kształcąca uczniów w zawodzie technik informatyk uzyskała dostęp do programu Microsoft Azure for Teaching.

Dzięki udziałowi w programie mamy dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych, systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego oraz dokumentacji.

Oprogramowanie wykorzystujemy w pracowniach zawodowych. Dodatkowo nauczyciele i uczniowie mający zajęcia w tych pracowniach otrzymują możliwość instalowania oprogramowania na swoich komputerach domowych.

Więcej informacji uzyskasz u nauczycieli przedmiotów informatycznych.