Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły: Henryka Michalska

Wicedyrektor szkoły: Dorota Serwik- Porowska

Wicedyrektor szkoły: Piotr Pluskota

Kierownik szkolenia praktycznego: Paweł Dominikowski

Lp. Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
1.   Białkowska Dorota język polski, etyka, wiedza o kulturze, doradztwo zawodowe
2.   Binder  Magdalena   pedagog szkolny
3.   Borszyński Rafał   przedmioty zawodowe informatyczne
4.   Bogdan Monika matematyka
5.   Borowska – Jocz Agata przedmioty zawodowe
6.   Buczek Anna geografia, działalność gospodarcza
7.   Caban Beata matematyka
8.   Chojnacka – Matusiak Anna wychowanie fizyczne
9.   Derlecki Stanisław przedmioty zawodowe
10.   Dębiec Stanisław przedmioty zawodowe
11.   Dominikowski Paweł              Kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
12.   Frymus Janusz                       przedmioty zawodowe
13.   Gintowt Mirosław edukacja dla bezpieczeństwa
14.   Górny Beata wychowanie fizyczne
15.   Grochowska Barbara              chemia, matematyka
16.   Hantsz Dariusz przedmioty zawodowe
17.   Hincz Joanna język angielski
18.   Jaroszewski Witold przedmioty zawodowe
19.   Jaskuła Monika przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
20.   Jezierna Jadwiga                     bibliotekarz
21.   Jędruszkiewicz Sylwester przedmioty zawodowe informatyczne
22.   Kamiński Krzysztof religia, filozofia
23.   Karaszkiewicz Iwona            języka niemiecki
24.   Karolak Joanna matematyka
25.   Kłos Wiktor fizyka
26.   Kłosińska Agnieszka język polski, etyka
27.   Koneczna Ewa język angielski
28.   Korkuś Tomasz               przedmioty zawodowe informatyczne
29.   Kowalczyk Czesław przedmioty zawodowe 
30.   Lisik Katarzyna biologia
31.   Łakomski Grzegorz przedmioty zawodowe 
32.   Marczak Mirosław religia
33.   Marczewska Ewa                       fizyka, język angielski zawodowy
34.   Masica Renata                            podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, geografia
35.   Matulski Tomasz wychowanie fizyczne
36.   Michalska Henryka                  Dyrektor, informatyka
37.   Mirys Ryszard  przedmioty zawodowe
38.   Muszyński Krzysztof  przedmioty zawodowe informatyczne
39.   Nawrocki Włodzimierz fizyka
40.   Paczesny Sylwester  informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe informatyczne
41.   Pankratz Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
42.   Partyka Katarzyna wychowanie fizyczne
43.   Pawłowski Tadeusz  przedmioty zawodowe
44.   Pel Karolina język angielski
45.   Pluskota Piotr                            Wicedyrektor, wychowanie fizyczne
46.   Przytulska Dominika  język francuski
47.   Rogowski Szymon przedmioty zawodowe
48.   Romanowska Lidia                   język angielski
49.   Rosin Janusz przedmioty zawodowe informatyczne
50.   Rutkowska Urszula przedmioty zawodowe
51.   Serwik- Porowska Dorota         Wicedyrektor, język polski, doradztwo zawodowe
52.   Stępniak- Jankowska Monika    język polski, wiedza o kulturze
53.   Strzelczyk – Jajczak Joanna język niemiecki
54.   Szamburski Tomasz historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
55.   Szewczyk Anna                        matematyka
56.   Ślewa Jan                                   wychowanie fizyczne
57.   Świtalski Jarosław przedmioty zawodowe
58.   Tarkowska Alicja język polski, bibliotekarz
59.   Tomaszewski Tomasz             wychowanie fizyczne
60.   Torzyk Błażej przedmioty zawodowe
61.   Tyfa Piotr                                  przedmioty zawodowe
62.   Wiśniewski Jacek przedmioty zawodowe
63.   Włodarczyk Marek przedmioty zawodowe
64.   Zawadowska Jolanta język niemiecki
65.   Zdanowska Anna język angielski