Dyrektor Szkoły: Henryka Michalska

Wicedyrektor szkoły: Dorota Serwik- Porowska

Wicedyrektor szkoły: Piotr Pluskota

Kierownik szkolenia praktycznego: Paweł Dominikowski

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Politechnicznych
rok szkolny 2020/2021


Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot/funkcja

 1. Batiuk Katarzyna Język angielski, język angielski zawodowy
 2. Berliński Marek Przedmioty zawodowe
 3. Białkowska Dorota Język polski, etyka, doradztwo zawodowe
 4. Binder Magdalena Pedagog szkolny
 5. Bogdan Monika Matematyka
 6. Borowska – Jocz Agata Przedmioty zawodowe
 7. Borszyński Rafał Przedmioty zawodowe informatyczne
 8. Buczek Anna Geografia
 9. Caban Beata Matematyka
 10. Derlecki Stanisław Przedmioty zawodowe
 11. Dębiec Stanisław Przedmioty zawodowe
 12. Dominikowski Paweł Przedmioty zawodowe / KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
 13. Frymus Janusz Przedmioty zawodowe
 14. Gintowt Mirosław Edukacja dla bezpieczeństwa
 15. Górny Beata Wychowanie fizyczne
 16. Grochowska Barbara Chemia, matematyka
 17. Grzelak Julia Biologia
 18. Hantsz Dariusz Przedmioty zawodowe
 19. Jaroszewski Witold Przedmioty zawodowe
 20. Jaskuła Monika Przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 21. Jezierna Jadwiga Bibliotekarz
 22. Jędruszkiewicz Sylwester Przedmioty zawodowe informatyczne
 23. Kamiński Krzysztof Filozofia, religia
 24. Karaszkiewicz Iwona Język niemiecki
 25. Karolak Joanna Matematyka
 26. Kłos Wiktor Fizyka
 27. Kłosińska Agnieszka Język polski, etyka
 28. Koneczna Ewa Język angielski, język angielski zawodowy
 29. Korkuś Tomasz Przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 30. Kowalczyk Czesław Przedmioty zawodowe
 31. Łakomski Grzegorz Przedmioty zawodowe
 32. Małaczek Michał Przedmioty zawodowe
 33. Marczak Mirosław Religia
 34. Marczewska Ewa Fizyka
 35. Masica Renata Geografia, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza
 36. Matulski Tomasz Wychowanie fizyczne
 37. Michalska Henryka Informatyka / DYREKTOR SZKOŁY
 38. Mirys Ryszard Przedmioty zawodowe
 39. Muszyński Krzysztof Przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 40. Paczesny Sylwester Informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
 41. Pankratz Katarzyna Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 42. Partyka Katarzyna Wychowanie fizyczne
 43. Pawłowski Tadeusz Przedmioty zawodowe
 44. Pel Karolina Język angielski, język angielski zawodowy
 45. Pluskota Piotr Wychowanie fizyczne / WICEDYREKTOR SZKOŁY
 46. Rogowski Szymon Przedmioty zawodowe
 47. Romanowska Lidia Język angielski, język angielski zawodowy
 48. Rosin Janusz Przedmioty zawodowe informatyczne
 49. Rutkowska Urszula Przedmioty zawodowe
 50. Serwik- Porowska Dorota Język polski, doradztwo zawodowe / WICEDYREKTOR SZKOŁY
 51. Stępniak- Jankowska Monika Język polski
 52. Strzelczyk – Jajczak Joanna Język niemiecki
 53. Szamburski Tomasz Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 54. Szewczyk Anna Matematyka
 55. Ślewa Jan Wychowanie fizyczne
 56. Świtalski Jarosław Przedmioty zawodowe
 57. Tomaszewski Tomasz Wychowanie fizyczne
 58. Tyfa Piotr Przedmioty zawodowe
 59. Wiśniewski Jacek Przedmioty zawodowe
 60. Włodarczyk Marek Przedmioty zawodowe
 61. Zawadowska Jolanta Język niemiecki
 62. Zdanowska Anna Język angielski, język angielski zawodowe