Dyrektor Szkoły: Dorota Serwik- Porowska

Wicedyrektor szkoły: Monika Bogdan

Kierownik szkolenia praktycznego: Ryszard Mirys

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Politechnicznych
rok szkolny 2022/2023

L.P.Nazwisko i imięprzedmioty
 1Batiuk Katarzyna                       język angielski, język angielski zawodowy
 2Białkowska Dorota                     język polski, etyka, doradztwo zawodowe
 3Binder Magdalena                      pedagog szkolny
 4Bogdan Monika                          pedagog specjalny / WICEDYREKTOR SZKOŁY
 5Borowska –Jocz Agata                przedmioty zawodowe
 6Borszyński Rafał                         przedmioty zawodowe informatyczne
 7Buczek Anna                              geografia, działalność gospodarcza, podstawy przedsiębiorczości
 8Cieślak-Radzikowska Emilia                                matematyka
 9Dębiec Stanisław                       przedmioty zawodowe
 10Długosz Renatamatematyka
 11Dominikowski Paweł                 przedmioty zawodowe
 12Fijałkowski Tomaszhistoria, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
 13Gintowt Mirosławedukacja dla bezpieczeństwa
 14Grochowska Barbara                  chemia , matematyka
 15Grzelak Juliafizyka
 16Hantsz  Dariusz                          przedmioty zawodowe
 17Jaroszewski Witold                    przedmioty zawodowe
 18Jaskuła Monika                            przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
 19Jezierna Jadwiga                         bibliotekarz
 20Jędruszkiewicz  Sylwester          przedmioty zawodowe informatyczne
 21Kamiński Krzysztof                     religia, filozofia
 22Karaszkiewicz Iwona                   język niemiecki
 23Karolak Joanna                           matematyka
 24Kłos Wiktor                                fizyka
 25Kłosińska Agnieszka                  język polski, etyka, doradztwo zawodowe
 26Koneczna Ewa                             język angielski, język angielski zawodowy
 27Korkuś Tomasz                          przedmioty zawodowe informatyczne
 28Kowalczyk Czesław                   przedmioty zawodowe
 29Laskowski Grzegorzprzedmioty zawodowe
 30Łakomski Grzegorz                    przedmioty zawodowe
 31Małaczek Michałprzedmioty zawodowe
 32Markut Marta                       język polski
 33Masica Renata                             przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka, działalność gospodarcza
 34Matulski Tomasz                        wychowanie fizyczne
 35Mirowska Magdalenabiologia, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
 36Mirys Ryszard                            przedmioty zawodowe
 37Muszyński Krzysztof                 przedmioty zawodowe informatyczne
 38Paczesny Sylwester                     przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
39 Pankratz Katarzyna                    historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
 40Partyka Katarzyna                      wychowanie fizyczne
 41Pawłowski Tadeusz                    przedmioty zawodowe
 42Pel Karolina                                język angielski, język angielski zawodowy
 43Pierścińska Dorotajęzyk angielski, język angielski zawodowy
 44Pluskota Piotr                              wychowanie  fizyczne
 45Rogowski Szymon                     przedmioty zawodowe
 46Rosin Janusz                               przedmioty zawodowe informatyczne
 47Rutkowska Urszula                    przedmioty zawodowe
 48Serwik- Porowska Dorota          język polski / DYREKTOR SZKOŁY
 49Stępniak- Jankowska Monika    język polski
 50Strzelczyk- Jajczak Joanna         język niemiecki
 51Szewczyk Anna                          matematyka
 52Ślewa Jan                                     wychowanie fizyczne
 53Świtalski Jarosław                      przedmioty zawodowe
 54Tomaszewski Tomasz                  wychowanie fizyczne
 55Tyfa Piotr                                    przedmioty zawodowe
 56Wiśniewski Jacek                         przedmioty zawodowe
 57Włodarczyk Marek                      przedmioty zawodowe
 58Zarębska Annapsycholog
 59Zawadowska Jolanta                   język niemiecki, pedagog specjalny