Harmonogram egzaminów maturalnych w 2023 roku

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w 2023 roku

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Link do informacji