Raport z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ:

– Technikum nr 9
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9