Nasza szkoła powołana została do życia 1 września 1946 roku i w okresie siedemdziesięciu pięciu lat istnienia dziesięć razy zmieniała swoją nazwę.
W ciągu tego okresu działała w trzech różnych siedzibach.
Przez dwa pierwsze lata szkoła funkcjonowała w budynku warsztatów mechanicznych Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ulicy Kopcińskiego 29 (1946/1947 – 1947/1948).
Przez kolejnych dziesięć lat w pierwszym własnym budynku przy ulicy Kilińskiego 172, zaadoptowanym na potrzeby szkoły (1948/1949 – 1949/1958).
Od roku szkolnego 1958/1959 w budynku wybudowanym na potrzeby szkoły przy ul. Skrzywana 11 – obecny adres Al. Politechniki 38.
Od 14 października 1976 roku szkoła nosi imię Komisji Edukacji Narodowej.
Na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat placówką kierowało ośmiu dyrektorów, dzięki którym możemy cieszyć się dniem dzisiejszym szkoły.

75-lecie szkoły

zyczenia


W roku szkolnym 2021/2022 obchodziliśmy 75 lecie istnienia placówki. Z tej okazji przygotowane zostały specjalne życzenia dla szkoły.
Podjęto wiele działań edukacyjnych, mających uczcić rok jubileuszowy naszej szkoły.
Oto niektóre z nich:
KONKURS NA FRASZKĘ O SZKOLE. Do konkursu zgłoszone zostały 263 fraszki, napisane przez 148 uczniów.
Relacja z konkursu
Biuletyn pokonkursowy
SZKOŁA WCZORAJ I DZIŚgaleria zdjęć archiwalnych i współczesnych
WYSTAWA HISTORIA SZKOŁY (hol na parterze)- zaprezentowane zostały materiały archiwalne i informacje dotyczące powstania naszej szkoły i jej funkcjonowania na przestrzeni lat. Wystawa ma charakter stały.
KONKURS NA PLAKAT O SZKOLE – w konkursie udział wzięło 64 uczniów.
KAPSUŁA CZASU – przesłanie dla przyszłych pokoleń. Została uroczyście zakopana pod nowo posadzonym dębem podczas zakończenia obchodów roku jubileuszowego. W środku kapsuły umieszczone zostały: list do przyszłych pokoleń, materiały powstałe w trakcie realizacji projektów edukacyjnych w roku jubileuszowym oraz inne dokumenty i niespodzianki, których nie chcemy zdradzać. Niech pozostaną tajemnicą dla przyszłych odkrywców kapsuły czasu. Życzeniem autorów kapsuły jest, aby była ona otwarta  za 25 lat. Wtedy to nasza szkoła będzie obchodzić stulecie swego istnienia.  

Działania edukacyjne organizowane były przez sztab organizacyjny obchodów 75-lecia szkoły:
Jadwigę Jezierną, Renatę Masicę, Monikę Stępniak-Jankowską, Joannę Karolak, Annę Buczek, Lidię Romanowską, Iwonę Karaszkiewicz i Sylwestra Jędruszkiewicza.

HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły przedstawiona została w opracowaniach, przygotowanych przez bibliotekę szkolną – Biuletynie Informacyjnym Biblioteki Szkolnej INFOTEKA oraz w prezentacji multimedialnej „Od szkoły Przemysłowo-Energetycznej do Zespołu Szkół Politechnicznych”. Całość dopełnia kalendarium najważniejszych wydarzeń naszej placówki.

Infoteka nr 13

INFOTEKA– numer specjalny poświęcony historii szkoły

W biuletynie przedstawiony został zarys historii szkoły od początku jej powstania do roku 2022. Biuletyn zawiera również skróconą wersję historii szkoły w języku angielskim i niemieckim. Wersje językowe opracowane zostały przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli – Iwony Karaszkiewicz i Lidii Romanowskiej.

Współczesny obraz placówki nie był przedmiotem niniejszego opracowania. Do przygotowania szkicu historycznego informacje zaczerpnięte zostały głównie z kronik szkolnych.

Zapiski kronikarskie zaczęły powstawać z chwilą powołania placówki do życia. Pierwsze wpisy do kroniki zostały dokonane już w 1946 roku. Treść ich pożółkłych kartek to prawdziwa skarbnica wiedzy o historycznych korzeniach szkoły. Odnotowują sukcesy uczniów, zarówno te naukowe, jak
i sportowe i artystyczne, informują o wspaniałych wycieczkach, szalonych studniówkach i ciekawych imprezach kulturalnych.

grafika prezentacji

Historia szkoły – prezentacja

Prezentacja „Od Szkoły Przemysłowo-Energetycznej do Zespołu Szkół Politechnicznych” pokazuje w ujęciu historycznym najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Prezentuje istotne fakty i archiwalne zdjęcia.

plakat jubileuszowy

Kalendarium wydarzeń
„Od Szkoły Przemysłowo-Energetycznej do Zespołu Szkół Politechnicznych”

plakat