EDYCJA 2022/2023

ORGANIZATORZY
Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

PATRONAT
Prezydent Miasta Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

PATRONAT MEDIALNY
„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”

Drogi Uczniu

Jeśli malujesz, rysujesz, fotografujesz, piszesz wiersze lub krótkie formy prozatorskie – weź udział w Przeglądzie. Stań do rywalizacji z młodzieżą z innych szkół zawodowych (techników i szkół branżowych) z terenu województwa łódzkiego.

Nagrodzone i wyróżnione przez profesjonalne Jury prace zostaną opublikowane w biuletynie pokonkursowym i wezmą udział w wystawach.Nie wahaj się. Atrakcyjne nagrody czekają!

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest w dwóch etapach:
etap I – szkolny: termin zgłaszania prac przez uczniów do 3 lutego 2023 roku;
etap II – wojewódzki: termin zgłaszania pięciu najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wyłonionych w etapie szkolnym do 20 lutego 2023 r.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach konkursowych:
twórczość fotograficzna – temat: „Oblicza nocy”, 
twórczość literacka – tematyka dowolna,
twórczość plastyczna – technika i tematyka dowolne.

Uczestnicy mogą próbować swoich sił, biorąc udział w dowolnej liczbie kategorii.

Organizatorzy serdecznie zapraszają nauczycieli i młodzież do włączenia się do grona społeczności, dla której twórcze odkrywanie prawd i wyrażanie pokładów emocji za pomocą artystycznej ekspresji jest równie istotne, jak edukacja zawodowa.

Do udziału w projekcie zaprasza Sztab Organizacyjny:
Dorota Białkowska
Jadwiga Jezierna
Monika Stępniak-Jankowska

Kontakt:
przeglad@zsp9.pl

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4