EDYCJA 2021/2022

Patronat
Prezydent Miasta Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole


Patronat medialny
„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”


Organizatorzy
Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

W ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych przeprowadzone zostały trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny. Wzięło w nich udział 74 uczestników z 20 szkół z terenu województwa łódzkiego.

Nagrody ufundowało Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Biuletyn pokonkursowy wydrukowało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

WYNIKI ZMAGAŃ KONKURSOWYCH

KONKURS FOTOGRAFICZNY – temat „Kontrasty”

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość fotograficzna podjęło Jury w składzie:
Pani Beata Arabska – popularyzatorka edukacji estetycznej, instruktorka teatralna
Pani Agata Buchholtz – Muzeum Archeologiczne  i  Etnograficzne w Łodzi
Pani Monika Czubaczyńska -Szram   artysta plastyk, dyrektor  Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

W kategorii twórczość fotograficzna jury poddało ocenie 43 prace zgłoszone przez 32 uczestników.

I MIEJSCE

I miejsce

WIKTOR KŁOSIŃSKI
za fotografię „W stronę chmur”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 nauczyciel prowadzący – Beata Michalska-Walewska

II MIEJSCE

NATALIA MODRZEJEWSKA
za fotografię „Wspomnienie dzieciństwa”
Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu
nauczyciel prowadzący – Beata Rybarczyk

III MIEJSCE

JULITA MAJEWSKA
za fotografię „Gorszy”
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Jolanta Proszak

WYRÓŻNIENIA

NATALIA NAROLEWSKA
za fotografię „Królewna Śnieżka”
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
nauczyciel prowadzący – Izabela Hałucha

KRYSTIAN STEFANÓW
za fotografię „Listopadowe niebo”
Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Anna Krzeszewska

KONKURS LITERACKI – temat dowolny

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość literacka podjęło jury w składzie:

Pani Małgorzata Gajak-Toczek – Uniwersytet Łódzki

Pani Anna Iwicka-Okońska – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Pani Elwira Olejniczak- Uniwersytet Łódzki

W kategorii twórczość literacka jury poddało ocenie 21 utworów zgłoszonych do konkursu przez 18 uczestników.

POEZJA

I MIEJSCE

PAULINA MATCZAK
za wiersze „Miłość” i „Myśli”
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
nauczyciel prowadzący – Dorota Chojnacka

II MIEJSCE

BARTOSZ BUKOWSKI
za wiersz „Gazeta
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
nauczyciel prowadzący – Monika Pawłowska-Wielebska

PROZA

I MIEJSCE

ERYK OLESZCZAK
za utwór „Wśród zamglonych fiordów”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
nauczyciel prowadzący – Monika Pawłowska-Wielebska

III MIEJSCE

ANNA DĘBKOWSKA
za utwór „Panie Boże, zatrzymaj ten świat. Ja wysiadam”                
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
nauczyciel prowadzący – Aneta Jędrzejczyk

KINGA FRYMUS
za utwór „Żart czy brutalna rzeczywistość” 
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
nauczyciel prowadzący – Aneta Jędrzejczyk

WYRÓŻNIENIA

MATEUSZ GÓRALCZYK 
za utwór „Rue”
 Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
 nauczyciel prowadzący – Monika Pawłowska-Wielebska

 MAJA PERCZAK
za utwór „Dwanaście płytek w dwunastu rzędach” 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Jolanta Adamczewska

KONKURS PLASTYCZNY – temat dowolny

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii twórczość plastyczna podjęło jury w składzie:
Pan Piotr Karczewski – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Pan Piotr Mastalerz – Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Pan Karol Stolarek – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

W kategorii twórczość plastyczna jury poddało ocenie 33 prace wykonane różnymi technikami, zgłoszone do konkursu przez 27 uczestników.

I MIEJSCE     

I miejsce

JOANNA ANDRZEJCZAK
za pracę „Osobowość”
Zespół Szkół Przemysłu Mody  w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Danuta Nowacka

II MIEJSCE      

II miejsce

KINGA KOWALCZYK
za pracę „Samotność”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Monika Markowska

III MIEJSCE

III miejsce

OLIWIA SZCZEPAŃSKA
za pracę „Zaszyci w swych kompleksach”
Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Anna Krzeszewska

WYRÓŻNIENIE

wyroznienie

KSENIA CZECZULIN
za pracę „Korale”
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Ryszarda Malarska

WYRÓŻNIENIE

wyroznienie

KAROLINA DZIUDA
za pracę „Rzeczywistość”
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
nauczyciel prowadzący – Danuta Nowacka

WYRÓŻNIENIE

wyroznienie

MAJA KOŁAT
za pracę „Studium psa”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
nauczyciel prowadzący – Magdalena Fabiszewska

W projekcie udział wzięli uczniowie z 20 szkół:

Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie
Zespół Ponadpodstawowych w Szczercowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu

Dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Organizatorzy