XII Przegląd Twórczości
Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
2007/2008

XIIpod patronatem
Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Gość honorowy
Jerzy Zelnik

Organizator Przeglądu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Uroczysta gala podsumowująca XII edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych odbyła się 17 kwietnia 2008 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi. W finale XII Przeglądu udział wzięli:
Pan Jerzy Zelnik – gość honorowy, przedstawiciele Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Przewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Pan Zdzisław Ignaczak, Pani Agata Szymczak – Muzeum Historii Miasta Łodzi, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pan Janusz Moos, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – PaniHenryka Michalska, pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jurorzy, dyrektorzy szkół uczniów biorących udział w Przeglądzie, nauczyciele-opiekunowie uczestników konkursu, laureaci i uczestnicy Przeglądu, nauczyciele i uczniowie ZSP nr 9.

Wyniki Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

W kategorii twórczość literacka Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Ceran z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Tomasz Cieślak i Małgorzata Gajak-Toczek z Uniwersytetu Łódzkiego przyznała:

I miejsce Justynie Adamczyk, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi za wiersze: „Wiersz I” i „Wiersz II”,

II miejsce Julii Dubrawskiej, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi za wiersze: „Wiersz bez tytułu” i „Miłość”,

II miejsce Katarzynie Wróbel, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi za wiersze: „Początek” i „Spacer”,

III miejsce Annie Szewczyk, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi za wiersz „Historia.”

Decyzję o przyznaniu nagród w kategorii: twórczość plastyczna podjęło Jury w składzie: Piotr Karczewski,artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jolanta Mastalerz, artysta plastyk z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi i Piotr Mastalerz, artysta plastyk z Instytutu Wzornictwa Politechniki Łódzkiej. Jury przyznało następujące miejsca:

Bartosz Szulecki Praca nr 1 ZSP nr 9 - I nagrodaI miejsce
Bartosz Szulecki – „Praca nr 1”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

 

II miejsce
Dawid Zenka – „Tajemnicza podróż”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

 

II miejsce
Adam Woźniak
– „Nieład umysłu”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi

 

Wyróżnienie
Karolina Zawadzka – „Leśna droga”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi

 

Wyróżnienie
Izabella Zawadzka – „Apetyt”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

 

Wyróżnienie
Karolina Tomczyk – „Zimowy dzień”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

Na podsumowanie XII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych przygotowany został biuletyn pokonkursowy,  w którym zamieszczone zostały nagrodzone i wyróżnione prace literackie i plastyczne.

Biuletyn XII Przeglądu opracowany został przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9: Kamila Błaszczyka i Macieja Niepiekło pod kierunkiem Moniki Stępniak-Jankowskiej i Jadwigi Jeziernej.Publikacja wydana została przez Łódzkie CentrumDoskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Oprawę uroczystości stanowił program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 pod kierunkiem Agnieszki Kłosińskiej i Moniki Stępniak-Jankowskiej, w czasie którego recytowane były m. in. utwory literackie zgłoszone do XII Przeglądu Twórczości. Podsumowaniu Konkursu towarzyszyła wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.

Nad całością przygotowań XII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych czuwali nauczyciele: Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska i Monika Stępniak-Jankowska.

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna