Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
T E C H N I K  REALIZACJI NAGRAŃ

Współpraca z TV TOYA

Kwalifikacje

AUD. 08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Rodzaj pracy

Technicy realizacji nagrań znajdują zatrudnienie nie tylko w radiu, telewizji lub teatrach, mogą również założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić studia nagraniowe lub pracować jako podwykonawcy odpowiedzialni za tworzenie warstwy dźwiękowej stron internetowych, reklam czy szeroko pojętych produkcji audiowizualnych.

Charakter pracy technika realizacji dźwięku znacząco różni się w zależności od obranej ścieżki kariery. Może być pracą indywidualną lub zespołową i opierać się głównie na obsłudze systemów nagłaśniających lub tych, które rejestrują i przetwarzają dźwięk. Nierzadko wiąże się z montażem dźwięku, jego obróbką i postprodukcją.

Rynek pracy

Możliwość zatrudnienia w każdej firmie i instytucji, która swoją promocję opiera o sieć internetową.

Przykładowe firmy: Radio Łódź, Telewizja Polska Łódź, Telewizja TOYA, Akademia Medyczna, Akademia Muzyczna.

Droga kształcenia

  • Szkoły wyższe, kierunek: reżyseria dźwięku
    Kierunki pokrewne:
    • inżynieria akustyczna
    • muzyka w mediach i produkcja muzyczna
    • muzyka w przestrzeni publicznej
  • Akademia Muzyczna, kierunek: realizacja dźwięku