Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – aktualizacja

Aktualizacja wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 XI 2020r.