Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
TECHNIK   ELEKTRONIK

Klasa objęta patronatem firmy Gillette Poland International


Cele kształcenia w zawodzie technik elektronik:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
  • użytkowania urządzeń elektronicznych;
  • naprawy urządzeń elektronicznych.

Technik elektronik organizuje stanowiska pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych, przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i testowania, kontroluje pracę, ocenia stan techniczny i naprawia urządzenia elektroniczne. Technik o specjalizacji elektroniczne systemy zabezpieczeń jest przygotowany do montażu i programowania central alarmowych, doboru montażu i konfiguracji urządzeń systemu alarmowego (przewodowego i bezprzewodowego), projektowania i monitorowania systemów alarmowych, integracji systemów alarmowych i automatyki.

Możliwości zatrudnienia:

w zakładach produkcji oraz miejscach eksploatacji urządzeń elektronicznych, na stanowiskach konserwatorów i kontrolerów jakości. W zakładach naprawy i instalacji urządzeń elektronicznych, laboratoriach serwisach samochodowych, w laboratoriach i biurach konstrukcyjno-technologicznych. w zakładach usługowych, w zakładach serwisowych.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.