Zebrania i konsultacje w 2022/23:


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 9
31 X 2022 (poniedziałek)
9, 10 I 2023 (poniedziałek, wtorek)
2 V 2023 (wtorek)
4,5,8 V 2023 (czwartek, piątek, poniedziałek)
2 VI 2023 (piątek)
9 VI 2023 (piątek


 Raport z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ:

– Technikum nr 9
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9


Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego.


Informacje pedagoga

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Bursa Szkolna na 12

Istnieje możliwość zamieszkania w bursie przez zamiejscowych uczniów szkoły. Szczegóły i oferta znajdują się pod adresem: http://www.bursaszkolna12.pl/