Przewodniczący Rady Rodziców:

  • Tadeusz Jakóbczak

Z-cy przewodniczącego Rady Rodziców:

  • Krzysztof Szor

Sekretarz Rady Rodziców:

  • Katarzyna Szymczak

Konto bankowe Rady Rodziców:
Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi   44 1240 3028 1111 0000 2822 4020