Przewodniczący Rady Rodziców:

  • Tadeusz Jakóbczak

Z-cy przewodniczącego Rady Rodziców:

  • Dominika Wicińska – Reus

Sekretarz Rady Rodziców:

  • Maria Wentland

Konto bankowe Rady Rodziców:
Bank Pekao SA II Oddział w Łodzi   44 1240 3028 1111 0000 2822 4020