Technikum nr 9  –  (5 lat nauki)
TECHNIK   ENERGETYK


Klasa objęta patronatem firmy Veolia Energia Łódź

Modułowy program kształcenia.

Cele kształcenia w zawodzie technik energetyk:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
  • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
  • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Technik energetyk obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje procesy wytwarzania energii w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, nadzoruje eksploatację maszyn i urządzeń do przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

Możliwości zatrudnienia:

elektrownie i elektrociepłownie, zakłady przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zakłady produkcji urządzeń energetycznych.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.