Kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przyznała w tym roku Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 certyfikat w kategorii: LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO, potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.