XXIII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
edycja 2018/2019

 

 

 

Organizator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Patronat
Wojewoda Łódzki – Zbigniew Rau
Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Patronat medialny
TVP 3 – Łódź, Radio Łódź,
„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji” i „Przegląd Edukacyjny”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA ŁODZI W RAMACH ZADANIA PROMOCJA OŚWIATY

 Organizację Przeglądu Twórczości wparły również
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi i Sztab Organizacyjny Przeglądu serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej edycji:
członkom Komisji Konkursowej, którzy poświęcili swój cenny czas na profesjonalną ocenę prac zgłoszonych do konkursów;
nauczycielom-opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodzieży do Przeglądu;
instytucjom, które poprzez wsparcie finansowe umożliwiły organizację wojewódzkiego finału XXIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych: Urzędowi Miasta Łodzi, od którego otrzymaliśmy 1400 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów ze środków Miasta Łodzi w ramach zadania Promocja Oświaty,  Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole oraz Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za wydanie biuletynu pokonkursowego.
Dziękujemy również uczniom ZSP nr 9 w Łodzi za organizację podsumowania XXIII Przeglądu Twórczości.

Podsumowanie projektu odbyło się 12 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 188 uczniów z 42 szkół zawodowych z naszego miasta i województwa łódzkiego. Komisje konkursowe poddały ocenie 77 prac fotograficznych (56 uczestników),  75 prac literackich (57 uczestników) i 93 prace plastyczne (84 uczestników). W projekt zaangażowanych było 61 nauczycieli, artystycznych opiekunów młodzieży. Podsumowaniu Przeglądu towarzyszyła wystawa prac fotograficznych i plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach. Fragmenty nagrodzonych prac literackich zaprezentowane zostały przez ich autorów, bądź lektora.

Prace młodzieży oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

KONKURS FOTOGRAFICZNY

AGATA BUCHHOLTZ  

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

MONIKA CZUBACZYŃSKA  

artysta plastyk

MICHAŁ MIKUŁA     

Polskapress Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

KONKURS   LITERACKI

DOROTA CERAN   

 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

BEATA GALA-MILCZAREK  

Uniwersytet Łódzki

ANNA IWICKA-OKOŃSKA

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

KONKURS PLASTYCZNY

ANDRZEJ FYDRYCH

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

PIOTR KARCZEWSKI 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

PIOTR MASTALERZ

Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Wyniki zmagań konkursowych

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Temat: „Detal architektoniczny”

I miejce

SARA BRZEZIŃSKA za fotografię „Sztafaż 08”
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
opiekun – Sławomir Bart

II miejsce

JUSTYNA POTEMSKA za fotografię „Detal architektoniczny”
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
opiekun – Sławomir Bart

III miejsce

NATALIA SADOWSKA za fotografię „Ranisz, jak każdy kawałek z osobna”
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
opiekun – Jarosław Olczak

Wyróżnienie

NATALIA SADOWSKA za fotografię „Czy dostrzegasz monotonię?”
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
opiekun – Jarosław Olczak

KONKURS LITERACKI

POEZJA
Temat dowolny

I miejsce
BARTOSZ NICIAK
za wiersz „Mędrzec”
Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
opiekun – Ewa Pohl

II miejsce
MICHAŁ PODGÓRSKI
za wiersz „Uważaj”
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
opiekun – Monika Pawłowska-Wielebska

III miejsce
ALEKSANDRA JAWORSKA
za wiersze:
 [inc.] „odkleiłam rękę od dłoni…” i [inc.] „uszkodzony kręgosłup…”
Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
opiekun – Ewa Pohl

KONKURS LITERACKI

PROZA
Temat dowolny

I miejsce
GANDA RESZKA
za utwór „I need you my Loser”
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
opiekun – Edyta Cieślak

II miejsce
WERONIKA SZAREK
za utwór „Stacja”
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
opiekun – Krystyna Zając

III miejsce
MAŁGORZATA JÓŹWIAK
za utwór „Ferdydurke 2.0”
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
opiekun – Aneta Jędrzejczyk

KONKURS PLASTYCZNY

I miejsce


MACIEJ SUSKI
za pracę „Noc w mieście”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
opiekun – Ewa Borkowska

II miejsce

PAULINA KLIMCZAK za pracę „Lęki”
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
opiekun – Ryszarda Malarska

III miejsce

MONIKA GAJDA za pracę „Dwa światy”
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
opiekun – Przemysław Otto

Wyróżnienia

MAJA KOWALSKA za pracę „Wieczór”
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
opiekun – Ryszarda Malarska

NATALIA SKROBISZEWSKA za pracę „Wzór”
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
opiekun – Ryszarda Malarska


VLERA VULA za pracę „Widzenie”
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
opiekun – Ryszarda Malarska

W konkursach Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych udział wzięły szkoły:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
 6. Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
 7. Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli
 8. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
 9. Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 10. Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
 11. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
 12. Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
 13. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
 14. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach
 17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku
 18. Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
 19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
 20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
 21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku
 22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu
 23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu
 24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
 25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
 26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
 27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim
 28. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
 29. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
 30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
 31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
 32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
 33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie
 34. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie
 35. Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
 36. Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi
 37. Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
 38. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
 39. Zespół Szkół w Działoszynie
 40. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli
 41. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
 42. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu

Przy organizacji XXIII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych pracował Sztab Organizacyjny w składzie:

Koordynator – Monika Stępniak-Jankowska
Członkowie: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna i Agnieszka Kłosińska.

 Zdjęcia Mateusz Reczulski