Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
Edycje I-X
Początki projektu – organizator Zespół Szkół Elektrycznych w Łodzi

Pomysł zorganizowania konkursów artystycznych dla uczniów szkół zawodowych zrodził się w Zespole Szkół Elektrycznych w Łodzi (późniejsza nazwa Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16).

Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku szkolnym 1996/1997 pod nazwą Łódzki Przegląd Twórczości Literackiej i Plastycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

W roku szkolnym 2002/2003 nastąpiła zmiana nazwy projektu  na Łódzki Przegląd Twórczości Literackiej i Plastycznej Uczniów Poszukujących Zawodu Przyszłości.

W ramach Przeglądu odbywały się dwa konkursy – literacki i plastyczny. Organizacją konkursów zajmowała się Teresa Radzikowska-Binkowska, która dokładała wszelkich starań, aby ich kolejne edycje kończyły się wydaniem biuletynu pokonkursowego. Biuletyny pokonkursowe stanowią cenne źródło wiedzy o początkach projektu i dostarczają informacji o laureatach konkursów.

W roku szkolnym 2005/2006 nastąpiła przerwa w działalności projektu spowodowana likwidacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16.

W roku szkolnym  2006/2007 organizację przedsięwzięcia przejął Zespół Szkół Politechnicznych (wcześniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9) we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Późniejsze edycje – od XI

Strony tytułowe biuletynów pokonkursowych
edycje I-X

Strony tytułowe biuletynów od XI edycji w zakładce O projekcie

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna