Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych to projekt o zasięgu wojewódzkim, w ramach którego odbywają się konkursy:

fotograficzny – temat przewodni określany corocznie w regulaminie,
literacki – małe formy literackie o dowolnej tematyce,
plastyczny – technika i temat dowolne.

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych organizowany jest przez naszą szkołę od roku szkolnego 2006/2007, od jego XI edycji. Projekt realizowany jest we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W latach szkolnych 2009/2010-2019/2020 we współorganizację zaangażowany był również Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i i to w tym czasie projekt został spopularyzowany w regionie, rozszerzając swój zasięg na szkoły z terenu województwa łódzkiego.

Wcześniejsze edycje przeprowadzane były przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Elektrycznych).

Od samego początku swego istnienia projekt objęty był patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Przegląd Twórczości patronatem obejmowali także w ostatnich latach: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty.

Podsumowania poszczególnych edycji projektu swą obecnością uświetniali NASI GOŚCIE HONOROWI:
Jan Machulski, Jerzy Zelnik, Marcel Szytenchelm,  Marek Janiak, Piotr Pustelnik,  Magdalena Michalak, Jacek Grudzień, Bogusław Ryczko, Dymitr Hołówko, Bronisław Wrocławski, Michał Fajbusiewicz i Szymon Nygard.

Od roku szkolnego 2006/2007 w etapie finałowym Przeglądu Twórczości udział wzięło 1810 młodych twórców. Poddali oni ocenie Jury 2433 prace konkursowe, w tym: 797 prac fotograficznych, 713 prac literackich i 923 prace plastyczne. W ciągu tego okresu w projekcie udział wzięły 84 szkoły z terenu województwa łódzkiego. Niektóre z nich w Przeglądzie Twórczości uczestniczą regularnie.

Organizacją Przeglądu Twórczości z ramienia ZSP w latach 2006-2022 zajmowały się nauczycielki: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska, Agata Kubiak, Monika Stępniak-Jankowska, Klaudia Walczak.

Wykaz szkół biorących udział w projekcie w edycjach od XI -XXV
( w roku 2021 /rok szkolny 2020/2021/ Przegląd Twórczości nie odbył się):

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi)2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi – 2015, 2016
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi – 2012, 2013, 2014
 5. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie – 2022
 6. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
 7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie – 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022
 8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie – 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 9. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie – 2018
 10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu – 2017, 2018, 2019, 2020
 11. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku – 2016, 2017
 12. Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20) 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2022
 13. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 14. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku – 2013, 2014, 2015
 15. Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 16. Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10) – 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
 17. Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli – 2010, 2011, 2015, 2016, 2019
 18. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 19. Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4) – 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 20. Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13) – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020
 21. Zespół Szkół nr 1w Głownie – 2018
 22. Zespół Szkół nr 1w Pabianicach – 2018
 23. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
 24. Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu – 2015, 2016
 25. Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 26. Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu – 2015, 2016
 27. Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu – 2017
 28. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
 29. Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach – 2011, 2017, 2019, 2019, 2020
 30. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach – 2015, 2016, 2018
 31. Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu – 2016
 32. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach – 2017
 33. Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach – 2016, 2018
 34. Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18) – 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2000
 35. Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi) – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 36. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim – 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2019
 37. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach – 2017
 38. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy – 2019
 39. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu – 2017, 2018
 40. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku – 2016, 2017, 2018, 2019
 41. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
 42. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – 2015
 43. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 2016
 44. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi – 2010, 2015
 45. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – 2010, 2013, 2019
 46. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie – 2018, 2019
 47. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim – 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 48. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 2010
 49. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi (szkoła zlikwidowana) – 2007, 2008, 2009, 2010
 50. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi (szkoła zlikwidowana) – 2007, 2008, 2009, 2010
 51. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnocinie – 2017
 52. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 2019
 53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach – 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
 54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – 2017, 2018, 2019
 55. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – 2013, 2014
 56. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie – 2022
 57. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) 2018, 2019, 2020
 58. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (dawniej  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 )– 2017, 2018, 2019, 2020
 59. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego) – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
 60. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3) – 2017, 2020
 61. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu  (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4) – 2017, 2022
 62. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5) – 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
 63. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) – 2016, 2017, 2020
 64. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie – 2020, 2022
 65. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) – 2018, 2019, 2020
 66. Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
 67. Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12) – 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 68. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6) – 2007, 2017
 69. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu – 2010, 2012, 2015, 2016
 70. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie – 2010, 2011, 2012, 2014, 2015
 71. Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21) – 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 72. Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi) – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 73. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17) – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
 74. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach – 2014, 2015, 2016, 2020
 75. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – 2015, 2016
 76. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie – 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
 77. Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 2014, 2015, 2016
 78. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2017, 2018, 2019, 2020
 79. Zespół Szkół w Działoszynie – 2017, 2018, 2019
 80. Zespół Szkół w Pajęcznie – 2017
 81. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli – 2018, 2019
 82. Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 2017
 83. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2017, 2018, 2019
 84. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2016, 2018, 2019, 2020, 2022

Strony tytułowe biuletynów – edycje XI – XXV

Kontynuowana jest tradycja wydawania biuletynów pokonkursowych, zapoczątkowana przez pierwszego organizatora projektu – Zespół Szkół Elektrycznych w Łodzi. Druk biuletynów jest możliwy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna