XIIIXIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
2008/2009

Patroni:
Łódzki Kurator Oświaty
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Gość honorowy
Marcel Szytenchelm

Organizator Przeglądu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
przy współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Drugiego kwietnia 2009 roku odbyła się w Muzeum Historii Miasta Łodzi uroczysta gala podsumowująca XIII edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

W finale XIII Przeglądu udział wzięli:
Marcel Szytenchelm – gość honorowy, Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ – Jacek Czapiński, Wizytator Kuratorium Oświaty – Anna Chrząszcz-Cech, Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty –  Hanna Miszewska-Pawlak, Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole –  Zdzisław Weder, Członek Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Wacław Bierkowski, Pani Agata Szymczak – Muzeum Historii Miasta Łodzi, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego –  Janusz Moos, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – Henryka Michalska, Wicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Elżbieta Gonciarz, Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Łódź-Górna, Widzew – Wiesław Łukawski,  pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jurorzy, dyrektorzy szkół uczniów biorących udział w Przeglądzie, nauczyciele-opiekuni uczestników Konkursu, laureaci i uczestnicy Przeglądu, uczniowie ZSP nr 9.

Oprawę uroczystości stanowił program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSP nr 9 pod kierunkiem Agnieszki Kłosińskiej, w czasie którego recytowane były m. in. utwory literackie nadesłane na XIII Przegląd Twórczości.

Podsumowaniu Konkursu towarzyszyła wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych. Wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się również z publikacją pokonkursową, w której zaprezentowano nagrodzone prace. Biuletyn XIII Przeglądu wydany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego opracowany został przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9: Kamila Błaszczyka i Macieja Nieciekło pod kierunkiem nauczyciela-bibliotekarza – Jadwigi Jeziernej.

Wyniki XIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

W kategorii twórczość literacka Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Ceran z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Tomasz Cieślak i Małgorzata Gajak-Toczek z Uniwersytetu Łódzkiego przyznała:
I miejsce Paulinie Durys, uczennicy ZSP nr 9 za wiersze „Zaklęte słowa” i „Przemijający czas”,
II miejsce Mateuszowi Melcherowi, uczniowi ZSP nr 9, za wiersze bez tytułu.

Trzeciego miejsca Jury nie przyznało.

W kategorii twórczość plastyczna nagrody przyznawała Komisja Konkursowa w składzie: Piotr Karczewski, artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jolanta Mastalerz, artysta plastyk z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi i Piotr Mastalerz, artysta plastyk z Instytutu Wzornictwa Politechniki Łódzkiej.

nagroda specjalna
komiks „Legendy tebańskie”
Sebastian Gwiazda, uczeń ZSP nr 9

 

1 Anita Rojek_OdbicieI miejsce
„Odbicie”
Anita Rojek, uczennica ZSP nr 14

 

2 Paulina Lesiak_Krajobraz wiejskiII miejsce
„Krajobraz wiejski”
Paulina Lesiak, uczennica ZSP nr 18

 

II miejsce
„Wiosna”
Iwona Kamińska, uczennica ZSP nr 11

 

III miejsce
„Moje miasto”
Michał Zalewski, uczeń ZSP nr 18

 

W_1 Patrycja Baranowska_KoliberWyróżnienie
„Koliber”
Patrycja Baranowska, uczennica ZSP nr 11

 

Wyróżnienie
„Wejście”
Tomasz  Ludwicki, uczeń ZSP nr 18

 

Wyróżnienie
„Przedwiośnie”
Marzena Wach, uczennica ZSP nr 11

Nad całością przygotowań XIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych  czuwali nauczyciele: Jadwiga Jezierna i  Agnieszka Kłosińska.

 Stronę redaguje nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna