Patronat
Prezydent Miasta Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole


Patronat medialny
„Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji”


Organizatorzy
Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Podsumowanie projektu odbyło się 25 maja 2022 roku w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi. Mieliśmy przyjemność gościć na nim panią Annę Kuś-Kasprzak z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, panią Barbarę Sucharę Dyrektora Biura Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pana Janusza Mossa Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jurorów, laureatów i nauczycieli opiekunów.

W ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych przeprowadzone zostały trzy konkursy: fotograficzny, literacki i plastyczny. Wzięło w nich udział 74 uczestników z 20 szkół z terenu województwa łódzkiego.

Nagrody ufundowało Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Biuletyn pokonkursowy wydrukowało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Wyniki zmagań konkursowych

Dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Organizatorzy